Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 28K 69/2007-169 ze dne 19. 05. 2008 byl prohlášen na majetek společnosti RapoSklo spol. s r. o. se sídlem Vídeňská 149/125a, Brno, Přízřenice, IČ 262 47 798 konkurz. Vzhledem k tomu, že se dosud nekonalo přezkumné jednání, mohou věřitelé úpadce přihlášovat své pohledávky prostřednictvím Krajského soudu v Brně ke shora uvedenému číslu jednacímu.TOPlist